4 december 2022 | 12:41

 


Hoofdpagina

Contact

 

Producten
  

Copyright ©


 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele informatie (teksten, beelden, geluid, animaties, html-codes en andere soorten scipts daaronder begrepen, ect.) op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beam Inventions. Het aanbrengen van veranderingen in de inhoud van de site (kopie) is verboden.


Alle auteursrechten vallen onder de voorwaarden van het Internationaal Copyright en in het algemeen onder het Nederlands recht.


De overtreding van de auteurswet en copyright regels is strafbaar.


Alle informatie op deze website, en de gecreërde websites, vallen onder de auteurswet en copyright regels, zowel met of zonder aanduiding daarvan door middel van het "©" logo of de daarvoor aangegeven " Copyright © 2005 - Beam Inventions " tekst.


Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen met info@beaminventions.com.
Copyright © 2022 - Beam Inventions